CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Transferu Technologii

WSPÓŁPRACA, KTÓRA SIĘ OPŁACA

Centrum Transferu Technologii nie tworzy sztucznych barier i zbędnej biurokracji!
Działamy szybko i skutecznie!

POMAGAMY

Pomagamy w nawiązaniu wszelkich form współpracy i szybko udzielamy informacji zwrotnych.

DAJEMY

Dajemy dostęp do nowoczesnych technologii, analiz, badań
oraz know-how.

POŚREDNICZYMY

Pośredniczymy w kojarzeniu podmiotów gospodarczych z zespołami badawczymi Uczelni.

6 maj 2021 Aktualności 219

Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021. Od 6 do 10 grudnia 2021 roku Polska będzie gospodarzem światowego Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021. Zapraszamy do udziału w globalnej debacie o rozwoju technologii cyfrowych. Spotkamy się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

5 maj 2021 Aktualności 100

Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki, co w efekcie powinno się przyczynić do zwiększenia się o 20-50% (w stosunku do poziomu z roku 2020) udziału energii pochodzącej z OZE w ogólnym miksie energetycznym kraju. Cele szczegółowe Programu, w które wpisuje się zakres tematyczny konkursu to:

5 maj 2021 Aktualności 91

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów, które mogą przyczynić się do osiągnięcia celu Wspólnego Przedsięwzięcia organizowanego przez NCBR i NCN pod nazwą „ARTIQ – Centra Doskonałości AI”, czyli zwiększenia potencjału naukowego i B+R Polski w obszarze sztucznej inteligencji. Cel ten ma być osiągnięty poprzez stworzenie trzech Centrów Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji (CD AI), rozumianych jako wysoko wyspecjalizowane zespoły badawcze działające przy polskich podmiotach, kierowane przez wysokiej klasy naukowców o międzynarodowej renomie i wyróżniającym dorobku naukowym, wdrożeniowym i organizacyjnym.