CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Transferu Technologii

WSPÓŁPRACA, KTÓRA SIĘ OPŁACA

Centrum Transferu Technologii nie tworzy sztucznych barier i zbędnej biurokracji!
Działamy szybko i skutecznie!

POMAGAMY

Pomagamy w nawiązaniu wszelkich form współpracy i szybko udzielamy informacji zwrotnych.

DAJEMY

Dajemy dostęp do nowoczesnych technologii, analiz, badań
oraz know-how.

POŚREDNICZYMY

Pośredniczymy w kojarzeniu podmiotów gospodarczych z zespołami badawczymi Uczelni.

9 luty 2022 Aktualności 294

Celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest wspieranie i rozwój badań branżowych, w których szczególnie uwzględnia się rolę MŚP. Kolejne konkursy umożliwiają finansowanie ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych) badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania te są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Więcej info tutaj.

9 luty 2022 Aktualności 346

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR – PKP PLK S.A polegające na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej pn. Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej – BRIK, konkurs II. Realizacja Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK przyczyni się do poprawy stanu technicznego sieci linii kolejowych, ograniczenia negatywnego wpływu transportu kolejowego na środowisko, sprawniejszego utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej oraz poprawy bezpieczeństwa. Ponadto realizacja Wspólnego Przedsięwzięcia umożliwi opracowanie innowacyjnych systemów informatycznych, co wpłynie na wzrost konkurencyjności transportu kolejowego w stosunku do innych środków transportu. Jednocześnie zakłada się, że wdrożenie rezultatów projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe PLK S.A., zapewniając nowoczesne rozwiązania optymalizujące koszty zarządzania infrastrukturą kolejową.

6 grudzień 2021 Aktualności 342

Twórcy innowacyjnych produktów i nowatorskich technologii jeszcze tylko do 6 grudnia mogą zgłaszać się do organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. W XXIV edycji na przedsiębiorców, instytuty badawcze i naukowe oraz uczelnie czekają nagrody o łącznej wartości aż 600 tys. zł. Konkurs finansowany jest w ramach Funduszy Europejskich, z Programu Inteligentny Rozwój.

6 maj 2021 Aktualności 510

Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021. Od 6 do 10 grudnia 2021 roku Polska będzie gospodarzem światowego Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021. Zapraszamy do udziału w globalnej debacie o rozwoju technologii cyfrowych. Spotkamy się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.