CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Transferu Technologii

W ramach jesiennego cyklu wydarzeń pod wspólnym tytułem „Tydzień z Klastrami w PR Horyzont Europa” Krajowy Punkt Kontaktowy w NCBR zaprasza na webinarium dotyczące Klastra 4 – Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna.

Konkursy w ramach Klastra 4 mają na celu wsparcie badań i innowacji w kluczowych technologiach prorozwojowych na rzecz podwójnej transformacji gospodarki europejskiej –  zielonej i cyfrowej, wykorzystując zarówno:  nowe, zaawansowane: materiały, produkty, technologie wytwarzania, wspomagające technologie cyfrowe: sieci 6G, internet, IoT, sztuczną inteligencję, robotykę, automatykę, technologie kwantowe oraz grafen, jak i globalną infrastrukturę kosmiczną, usługi, aplikacje i dane, przy jednoczesnym zachowaniu suwerenności tych technologii.

Wyzwania te jednocześnie powinny wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym, autonomię w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu surowców mineralnych oraz skoncentrować się na człowieku i jego etycznym rozwoju.

Zaproszeni goście – doświadczeni uczestnicy programów ramowych UE podzielą się z Państwem swoimi doświadczeniami i korzyściami z udziału w Programach Ramowych UE, natomiast eksperci Komisji Europejskiej oraz KPK przedstawią cele i strategię Klastra 4 oraz tematykę najbliższych konkursów z terminami składania wniosków w pierwszych miesiącach przyszłego roku i budżetem ponad 1,5 mld euro. Serdecznie zapraszamy.

Więcej info o wydarzeniu.